Twitter sare sozialean #KulturaZientifikoa traolaren inguruan sortu den korrontearen haria eteten utzi gabe,  internetek denon eskura Estekakjarri dituen Nafarroako euskararen inguruko ikerlanen zerrenda bat proposatuko dut blogean gaurtik aurrera. Zerrenda horretan euskarazko ahozko zein idatziko testuen lekukotasuna dakartzaten edota herri-eskualderen bateko mintzoa deskribatzen duten lanen estekek izango dute lehentasuna. Nola edo hala mugatu beharrak eraginda, azken 25 urteotako artikulu eta antzekoak aipatuko ditut batez ere, salbuespenak salbuespen (gaurko sarrera honetan bertan, adibidez, lehenengotik azkenekora arte daude bilduta Juan Apececheak Elkanoko Lizarragaren Tratado sobre el matrimonio delakoari buruz argitaratu zituen lanak, hasierako seiak ez bezala zazpigarrena azken mende laurden honetan plazaratu delako).

Zerrenda osatugabe eta akastuna izango da ezinbestean; baina azken urte hauetan euskararen inguruko ikerketan ere kultura zientifikoak eman duen aurrerapauso ukaezinaren isla izan daitekeela uste dut.

 

A

Aldai, Gontzal:  ‘Hegoaldeko Goinafarrera zaharra: aditz laguntzaileekiko ezaugarri zenbait’, FLV 81 (1999).

_____________, ‘Sobre el origen de Martín Portal, autor de la poesía premiada en Pamplona en 1610’, FLV 114 (2012)

Altuna, Fidel: ‘Nafarrerazko “Romance Bazquence a la deuocion de Maria Santissima” (1656)’, ASJU 40/1-2 (2006).

Apalauza, Amaia: ‘Imotz, Basaburu Nagusia, Larraun eta Araitz-Betelu ibarretako lexikoaren azterketa’, ASJU 41/1 (2007).

_______________,  ‘Nafarroako ipar-mendebaleko euskara: Imotz, Basaburu Nagusia, Larraun eta Araitz-Betelu’, FLV 107 (2008).

_______________, Nafarroako ipar-mendebaleko hizkeren egitura geolinguistikoa (Gasteiz, 2010).

Apecechea, Juan‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (I)’, FLV 29 (1978).

_______________,  ‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (II)’, FLV 31 (1979).

_______________, ‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (III)’, FLV 37 (1981).

_______________,  ‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (IV)’, FLV 40 (1982).

_______________, ‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (V)’, FLV46 (1985).

_______________,  ‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (VI)’, FLV 50  (1987).

_______________,  ‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (VII)’, FLV 56 (1990).

Arakama, Josemari: ‘Uharte-Arakilgo dotrina’, ASJU 28/2 (1994).

Artola, Koldo: ‘Fidela Bernat anderea, euskal hiztun erronkariarra (I)’, FLV 58 (1991).

____________, ‘Fidela Bernat anderea, euskal hiztun erronkariarra (eta II)’, FLV 85 (2000).

____________, ‘Hegoaldeko goi-nafarreraren azentua dela-ta (hurbiltze-saiakera)’, FLV 60 (1992).

‘____________, ‘Olaizko euskal eskuizkribuak’, FLV 88 (2001).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. 1 – Eaurta (hasiera)’, FLV 91 (2002).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (2 – Eaurta: jarraipena)’, FLV 92 (2003).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (3 – Eaurta: bukaera)’, FLV 93 (2003).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (4 – Otsagi: esaldiak)’, FLV 94 (2003).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (5 – Otsagi: ahozko testuak)’, FLV 95 (2004).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (6 – Ezkaroze)’, FLV 96 (2004).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (7 – Orontze)’, FLV 97 (2004).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (8 – Espartza: taulak/esaldiak)’, FLV 98 (2005).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (9 – Espartza: ahozko testuak)’, FLV 99 (2005).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (eta 10 – Ibiztako apurrak / gehigarriak)’, FLV 102 (2006).

____________, ‘Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (1 – sarrera eta lehen galdera-sortak)’, FLV 103 (2006).

____________, ‘Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (2 – inkestaren azken galdera-sortak)’, FLV 104 (2007).

____________, ‘Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (3 – Ipar-Artzibarko laginak: Hiriberri)’, FLV 112 (2010).

____________, ‘Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (4 – Ipar-Artzibarko laginak: Arrieta)’, FLV 113 (2011).

____________, ‘Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (5 – Hego-Esteribarko laginak: Ilurdotz I)’, FLV 114 (2012).

____________, ‘Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (6 – Hego-Esteribarko laginak: Ilurdotz II)’, FLV 115 (2012).

____________, ‘Ziorditik Uztarrozeraino. Euskararen hegoaldeko mugetan barrena, 1983an’, Aranzadiana 129 (2008), 258-263. orr.

____________, ‘Hego-Erroibarko euskararen lagin batzuk’, Aranzadiana 130 (2009), 214-215. orr.

Artola, Koldo & Tellabide, Josu:Euskararen muga 1980. urtean’, FLV 56 (1990).