Irailean sareratzen hasitako lan-zerrendaren hirugarren atala duzue hau. Honezkero, azken mende laurden honetako 25 egileri dagozkion 90 bat lan daude bilduta; aurrerantzean ere bilduma osatzen eta aurkitutako hutsune eta akatsak zuzentzen ahaleginduko naiz.

 

EIEUSKUEU

D

Domene, José Fernando: El verbo auxiliar trivalente de los dialectos navarro y central‘, FLV 107 (2008).

 

E

Erdozia, Jose LuisSakana erdialdeko euskara, Nafarroako Gobernua  (Iruñea ,2001).

________________, Etxarri-Aranazko dotrina. Sakana erdialdearekiko alderaketa’, FLV 86 (2001).

________________, ‘Bakaikuko hizkera’, FLV 90 (2002).

________________, Sakanako hiztegi dialektologikoaNafarroako Gobernua & Euskaltzaindia (Iruñea-Bilbo, 2004)

________________, ‘Irañetako euskara‘, FLV 97 (2004).

________________, ‘Sakanerak‘, FLV 98 (2005).

________________, ‘Zenbait testu Nafarroan XVII. mendean‘, FLV 99 (2005).

________________, ‘Sakanaren gainean egindako azterketak argitze aldera‘, FLV 101 (2006).

________________, ‘Arabako ekialdea eta Sakanako continuumaren azterketa diakronikoa‘, FLV 102 (2006)

________________, ‘Burundako hizkera, Arabako ekialdekoaren hondar euskalkia‘, in X. Artiagoitia & J.A. Lakarra (arg.), Gramatika -jaietan. Patxi Goenagaren omenez, ASJUren gehigarriak 51, EHU (Bilbo, 2008).

________________, ‘Sakanako lexikoaren inguruan’, Euskara 53/2 (2008).

________________, ‘Sakanako hitzekin jolasean’, Euskara 54/3 (2009).

Erdozia, Jose Luis & Flores, Patxi: Lizarragabengoko hizkera‘, FLV 95 (2004)

Erize, XabierNafarroako euskararen historia soziolinguistikoa. 1863-1936, Nafarroako Gobernua (Iruñea, 1997).

___________, ‘Bonaparte printzearen nafar laguntzaile berriak: Jose Erasun‘, FLV 77 (1998),

Espartza, Jose Mari: ‘El euskera en Tafalla’, Euskera 56, 1-2 (2011).

Etxaide, Ana Maria: El euskera en Navarra: encuestas lingüísticas (1965-1967)Eusko Ikaskuntza (Donostia, 1989).

Etxaniz, Pello: Dikazteluko sermoia‘, FLV 82 (1999).

Etxebarria, Jose Maria: ‘1913ko Vienako euskal grabaketak, III. Erronkariera”, in Luis Villasanteri omenaldia. Iker 6, Euskaltzaindia  (Bilbo, 1992).

 

G

Gaminde, Iñaki: Nafarroako barietate batzutako perpaus denborazkoez‘, FLV 56 (1990).

______________, ‘Nafarroako nominalizazioez‘, FLV 62 (1993).

______________, ‘Nafarroako menperagailuez‘, FLV 66 (1994).

______________, ‘Larraungo Alli herriko azentu ereduaz‘, FLV 68 (1995).

______________, ‘Lesakako azentu eta intonazioaz‘, FLV 73 (1996).

______________. ‘Esteribarko euskararen azentuaz‘, Uztaro 16 (1996).

______________, ‘Nafarroako azentu ereduen sailkapena‘, in I. Camino (arg.), Nafarroako hizkerak. Nafarroako Euskal Dialektokogiako Jardunaldietako Agiriak. Iruñea, 1997ko azaroa (24-28). UEU (Bilbo, 1998).

Goldaraz, Jesus: ‘Galbarioac uscaraz ofrecimentua (Etsain herrian aurkitua)‘, FLV 69 (1995).

Gómez, Ricardo: Erronkarierazko dotrina argitaragabe bat: edizioa eta azterketa‘, in J.A. Lakarra (arg.), Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum, ASJUren gehigarriak 14, GFA (Donostia, 1991).