Galipentzu, 1571ko urriak 24. Hil egin da Miguel Gomez, herriko bikario adintsua. Aspaldiko partez ezindua zebilen; hamalau urte behintzat eman ditu bere betebeharrak bete ezinik. Bikario berria hautatu beharra dago, eta zenbait auzok dute horretatako eskumena. Alkateak herritar horiek bildu eta Juan Mateoren aldeko boza eskatu die. Galipentzutarra da Mateo, haiek bezala, eta bikariorde ibili da Gomezen eritasun urteetan.

Galipentzu zaharrak

Galipentzu. Herri zaharra, Kasedatik egungoa baino urrunxeago.

Bada, ordea, beste hautagai bat. Ez da herritar gehienen gustuko, nonbait, baina sona handiagokoa da elizbarrutian eta baditu aldeko zenbait Galipentzun ere. Ximeno de Lerga du izena; kasedarra da. Bizilagun dituzte galipentzutarrek kasedarrak; Aragoi ibaiak banantzen ditu.

Bikarioa izendatzeko ahobatekotasunik ez, eta eliz tribunaletara heldu da auzia. Lerga kasedarrak gogor salatu du bere lehiakidea: Mateok bortxaz eskuratu bide ditu hainbat boz, eta galipentzutarraren prestakuntza eta jokabidea ez omen dira eredugarriak. Mateok, aldiz, bertakotasunaren argudioa astindu du bere alde: bikarioak herriko sekularren gomendioen arabera izendatu ditu apezpikuak aspaldidanik, eta azken 130 urteetan bertako semeak izan dira denak. Gainera -adierazi du Mateok- Kasedako batxilerra ezin da inola ere Galipentzuko kristauez arduratu: ez daki euskaraz.

Item que en la dicha villa de Galipienzo ay mucha gente que es bascongada, y qu’es necesario qu’el que hubiere de tener la cura de animas de la dicha yglesia sepa la dicha lengua bascongada, porque no podrian en otra confesarse ni receuir los sacramentos ni enseñarles la doctrina qu’es necesario, y el dicho bachiller Lerga no saue la dicha lengua bascongada, y el dicho mi parte saue muy bien la dicha lengua y el romançe, y assi a seruido la dicha vicaria con gran contento y satisfaccion de todo el pueblo

Kaseda

Kaseda eta Aragoi ibaia

Hainbat lekuko aurkeztu ditu Mateok bere esanak frogatze aldera. Baita hala egin ere. 65 urteko Salvador Perezek honako hau esan du: casi la lengoa que entre la gente de Gallipieço se platica y tracta es vascuenz, y que por ello y hauer muchas gentes que no entienden sino muy poco romançe, es cosa cierta que para administrar los sacramentos y confessar a los tales, es neçesario que sea bascongado el vicario. Luis Cruis izeneko militarrak berretsi egin du Kasedako hautagaiaren ezintasuna, jaioterriak berak eragina: el bachiller Lerga no save ni entiende el vascuenz, a mas de que en Caseda, donde es natural y suele residir, no se trata ni habla vascuenz. Zirujau batek hitz egin du: 47 urteko Joan Vicentek. Argi eta garbi hitz egin ere: en la villa de Gallipienço son naturales vascongados y se tracta mas comunmente la dicha lengoa vascongada que la castellana, y por ello es cosa muy necesaria qu’el vicario entienda la dicha lengua para la administracion de los sanctos sacramentos y confesiones, las quales entiende muy bien el dicho don Juan, como natural, y las habla y administra los sanctos sacramentos en vascuenz y romance muy bien, y que en Caseda, donde el dicho Bachiller es natural, no entienden la lengoa vascongada, y por no entenderla ha visto muchas vezes que bienen entre año pastores y otras personas vascongadas de Caseda a Galipienço a confesarse.

Eslaba

Eslaba, erabat euskaldun XVI. mende amaieran

Inguruko apaizek bat egin dute Galipentzuko hautagaiaren argudioarekin. Bertol de Sada euskaldunak (ausaz Zarekoa) honako hau esan du: en Galipienço hay mucha gente vascongada, y entre ellos algunos que no entienden el romance tan abiertamente ni de tal manera que en el se puedan confesar, y lo saue porque el testigo ha confessado y administrado el santo Sacramento a muchos de la dicha villa, a hartos en vascuenz por no sauer ni entender la dicha lengua castellana, las quales saue y entiende muy bien el dicho don Juan Mateo. Eslabako bikarioak, aldiz, 40 urte daramatza herrian. Gutxi hura baino egokiagorik iritzia emateko orduan. Bada, garbi du que si el cura no entiende la lengoa maternal, que nunca enteramente hara su descargo en lo que es obligacion a su curazgo, porque muchos, haunque platiquen con los romançados, quedan muchos sin entender ni percibir lo que los romançados quieren dar a entender, y haun de los muchos que sauen algo hablar, son muy pocos los que enteramente lo saben pronunciar ni dar a entender a los otros la lengoa que de su niñez deprendieron. Areago: que saue de cierto que, como los de Eslaba y Lerga son tan vascongados, los tienen a los de Galipienço como los de Aybar, Sanguesa y Caseda, que no entienden vascuenz. Eslabakoaren azken hitza ere Mateoren aldekoa izan da: hace muy bien su ofiçio en quanto a la platica, conforme al estilo de la tierra, y que lo ha oido de personas de Galipienço y Uxue, porque a las veces suelen preguntar si hacen bien el ofiçio, y ha entendido tener contento de la platica del dicho don Juan Matheo.

Eta Kaseda erdalduneko abadeak? Hara zer esan duen: en la villa de Galipenço hay mucha gente vascongada, y entre ellos casi comunmente no se tracta otra lengua sino la vascongada (…) este testigo algunos años le ha imbiado feligreses suyos que no entienden romançe a confesarlos, y le ha visto, assi a tales como a otros muchos de Galipenço, administrarles los sacramentos en vascuenz y romançe, muy a contento del pueblo.

1571n, beraz, vascongados, euskaldun hutsak, ziren Aragoiko mugatik hamar kilometrotara dagoen Galipentzuko biztanle gehienak. Zenbaitek bazekiten gaztelaniaz ere, baina gaztelania makestu eta traketsa, ez berezkoa. Askok horrenbeste ere ez. Galipentzu baino are euskaldunagoak ziren Eslaba eta Lerga, ipar-mendebaldera. Hain ziren euskaldun hutsak, non haien ikuspegitik Zangoza aldekoak bezain erdalduntzat zituzten Galipentzukoak. Zangozan bertan eta Oibarren ez zuten euskaraz ulertzen. Oibarrekin mugakide den Zare, aldiz, hizkuntza-mugaren beste aldean zegoen, Bertol apaiz euskalduna bere abizenaren herrikoa izan ala ez izan, ezaguna baita 1605ean Martin Baztan zaretarrak ez zekiela gaztelaniaz. Uxue bera euskalduna zen; hangoek ere estimatzen zituzten Mateok  eskualdeko eran esandakoak. Galipentzutik ibaiak banandutako Kasedan, aldiz, herriko hizkuntza ez zen euskara. Bazituen ordea euskaldunak (inguruko artzainak bakarrik?), aitortzera ezinbestean Galipentzura joan beharrekoak.

Galipentzuk XVIII. mende hasieran-edo galdu bide zuen euskara. Historiak egindako keinu ironikoa bailitzan, beste Mateo bati zor diogu albistea. 1730ean Orreagako kalonje zen José Mateo galipentzutarrak honela idatzi zuen: yo he conocido a todos los viejos hablar vascuence, y al  maestro, que fue causa se perdiese la lengua primitiva, que obró mal.

Kaseda ingurua

Galipentzu 1571

Euskararen ustezko muga 1600 inguruan

Gehiago jakin nahi duenak Jimeno Juríok FLV aldizkarian argitara emandako artikulua irakur dezake; era berean, Patxi Salaberriren ‘Sobre la frontera lingüística vasco-romance en la zona de Ujué’ izeneko lana, Nafarroako Gobernuak 2004an argitara emandako Vascuence y Romance. Ebro-Garona, un espacio de comunicación liburuan (95-105. orr.).

En los últimos años del siglo XVI era el río Aragón quien marcaba, en un determinado punto de la Navarra Media Oriental, la frontera entre el territorio que se expresaba en euskera y el que no. El proceso entablado en los tribunales eclesiásticos con motivo de la pugna por la vicaría de Gallipienzo entre Juan Mateo, vascoparlante nativo de la villa, y el casedano Ximeno de Lerga, desconocedor de dicha lengua, es uno de los más explícitos e interesantes de la época en lo que a información lingüística se refiere. Muestra a las claras que una gran parte de los galipentzuarras apenas chapurreaba el romance, cuando no lo desconocía por completo. Con todo, localidades como Lerga y Eslava eran aún más vascongadas, hasta el punto de considerar a los de Gallipienzo romanzados en comparación con ellas mismas. La frontera de la zona de habla vasca que al sur discurría entre Gallipienzo y Cáseda continuaba más al norte entre Sada de Sangüesa (vascoparlante a comienzos del XVII) y Aibar.