Tag: internet

Nafarroako euskararen inguruko ikerketak sarean (III)

Irailean sareratzen hasitako lan-zerrendaren hirugarren atala duzue hau. Honezkero, azken mende laurden honetako 25 egileri dagozkion 90 bat lan daude bilduta; aurrerantzean ere bilduma osatzen eta aurkitutako hutsune eta akatsak zuzentzen ahaleginduko naiz.

 

EIEUSKUEU

D

Domene, José Fernando: El verbo auxiliar trivalente de los dialectos navarro y central‘, FLV 107 (2008).

 

E

Erdozia, Jose LuisSakana erdialdeko euskara, Nafarroako Gobernua  (Iruñea ,2001).

________________, Etxarri-Aranazko dotrina. Sakana erdialdearekiko alderaketa’, FLV 86 (2001).

________________, ‘Bakaikuko hizkera’, FLV 90 (2002).

________________, Sakanako hiztegi dialektologikoaNafarroako Gobernua & Euskaltzaindia (Iruñea-Bilbo, 2004)

________________, ‘Irañetako euskara‘, FLV 97 (2004).

________________, ‘Sakanerak‘, FLV 98 (2005).

________________, ‘Zenbait testu Nafarroan XVII. mendean‘, FLV 99 (2005).

________________, ‘Sakanaren gainean egindako azterketak argitze aldera‘, FLV 101 (2006).

________________, ‘Arabako ekialdea eta Sakanako continuumaren azterketa diakronikoa‘, FLV 102 (2006)

________________, ‘Burundako hizkera, Arabako ekialdekoaren hondar euskalkia‘, in X. Artiagoitia & J.A. Lakarra (arg.), Gramatika -jaietan. Patxi Goenagaren omenez, ASJUren gehigarriak 51, EHU (Bilbo, 2008).

________________, ‘Sakanako lexikoaren inguruan’, Euskara 53/2 (2008).

________________, ‘Sakanako hitzekin jolasean’, Euskara 54/3 (2009).

Erdozia, Jose Luis & Flores, Patxi: Lizarragabengoko hizkera‘, FLV 95 (2004)

Erize, XabierNafarroako euskararen historia soziolinguistikoa. 1863-1936, Nafarroako Gobernua (Iruñea, 1997).

___________, ‘Bonaparte printzearen nafar laguntzaile berriak: Jose Erasun‘, FLV 77 (1998),

Espartza, Jose Mari: ‘El euskera en Tafalla’, Euskera 56, 1-2 (2011).

Etxaide, Ana Maria: El euskera en Navarra: encuestas lingüísticas (1965-1967)Eusko Ikaskuntza (Donostia, 1989).

Etxaniz, Pello: Dikazteluko sermoia‘, FLV 82 (1999).

Etxebarria, Jose Maria: ‘1913ko Vienako euskal grabaketak, III. Erronkariera”, in Luis Villasanteri omenaldia. Iker 6, Euskaltzaindia  (Bilbo, 1992).

 

G

Gaminde, Iñaki: Nafarroako barietate batzutako perpaus denborazkoez‘, FLV 56 (1990).

______________, ‘Nafarroako nominalizazioez‘, FLV 62 (1993).

______________, ‘Nafarroako menperagailuez‘, FLV 66 (1994).

______________, ‘Larraungo Alli herriko azentu ereduaz‘, FLV 68 (1995).

______________, ‘Lesakako azentu eta intonazioaz‘, FLV 73 (1996).

______________. ‘Esteribarko euskararen azentuaz‘, Uztaro 16 (1996).

______________, ‘Nafarroako azentu ereduen sailkapena‘, in I. Camino (arg.), Nafarroako hizkerak. Nafarroako Euskal Dialektokogiako Jardunaldietako Agiriak. Iruñea, 1997ko azaroa (24-28). UEU (Bilbo, 1998).

Goldaraz, Jesus: ‘Galbarioac uscaraz ofrecimentua (Etsain herrian aurkitua)‘, FLV 69 (1995).

Gómez, Ricardo: Erronkarierazko dotrina argitaragabe bat: edizioa eta azterketa‘, in J.A. Lakarra (arg.), Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum, ASJUren gehigarriak 14, GFA (Donostia, 1991).

 


Ni Euskalduna proiektua: azken eguneratzeak

Ekain hasieran azkeneko aldiz aipatu nuenetik, Nafarroako euskal hiztun gehiago elkarrizketatu, grabatu eta sareratu ditu Ni Euskalduna proiektuak. Batetik, bertako mintzoa dagoeneko galduta duten herri batzuetan izan dira arduradunak (Alesbes, Gares eta Lizarran, hain zuzen) haietara bizitzera joandako euskaldun zaharren hitzak jasotzeko; baina tokian tokikoa ere bildu dute bestetik, euskalkia bizirik duten hiru herritan izan baitira uda hasi zenetik: Beran Josu Goia izan dute lekuko; Etxarri Aranatzen, aldiz, Jose Luis Jaka eta Jesus Razkin elkarrizketatu dituzte. Arantzan, azkenik, Kontxi Arzuri, Anttoni Makirriain eta Maria Josefa Biurrarenaren mintzoa jaso dute.

NiEuskalduna Bera

Berako Josu Goia (egin klik edozein iruditan bideoa ikusteko)

NiEuskalduna Etxarri

Jose Luis Laka eta Jesus Razkin etxarriarrak

NiEuskalduna Arantza

Arantzako lekukoak

Nafarroako 14 herri daude gaur egun ikusgai nieuskalduna.metroo.es webgunean; azken urtebete honetan egin duten lanaren emaitza dira grabaketak. Gaur aipatutako herri euskaldunez gain, Doneztebe, Goizueta, Mugiro, Lesaka eta Zugarramurdi dira bisitatu dituzten gainerakoak.


Nafarroako euskararen inguruko ikerketak sarean (II)

Hona hemen joan den hilean hasitako ikerle eta ikerlan zerrendaren bigarren zatia. Aurreko hartan esan bezala, sarean eskuragarri ezagutzen ditudan azken 25 urteotako lanak baino ez ditut bildu. Gaizki esanak barkatu (estimatuko dut akatsak jakinaraztea).

UztaroVianayBorgia

euskera

 

 

 

 

 

 

[A]

Arraiza, Jesus‘Ibero. Vía Crucis en bascuence de comienzos del siglo XIX’, FLV 51 (1988).

Aurrekoetxea, Gotzon‘Nafarroako euskara: azterketa dialektometrikoa’, Uztaro 5 (1992).

____________________, ‘Nafarroako euskararen sailkapenaz’, Nerekin yayo nun (Txillardegiri omenaldia) (2005).

____________________, ‘Nafarroa hizkuntza kartografian (Nafarroako euskal dialektologiaren berrikuspen kritikoa)’, Euskera 49 (2004).

B

Bengoetxea, Ales‘Etxalarko Galbarioa’, FLV 112 (2010).

Bidador, Joxemiel‘Noticias y restos del euskera de Val de Ollo’, FLV 60 (1992).

________________, ‘Ultzamako beste euskal testu bat (1796)’, FLV 88 (2001).

C

Cabodevilla, Josu: ‘Aetzen Uskaras’, Euskerazaintza  XI-XVII (1990-91). 1 2 3 4 5 6 7

Camino, Iñaki‘Argitasun zenbait Aezkoako dotrinei buruz’, ASJU 23/3 (1989).

_____________, ‘Aezkerazko testuak, I; Ariako dotrina’, Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum, ASJUren gehigarriak 14 (1991).

_____________, ‘Aezkerazko Testuak II: Orbarako Dotrinak’, ASJU 25/3 (1991).

_____________, ‘Abiaburu bat aezkeraren azterketarako’, Euskal Dialektologiako Kongresua,  ASJUren gehigarriak 28 (1994).

_____________, ‘Etxenike eta Aezkoako lekukotasun dialektologikoa’, Euskera 39/2 (1994).

_____________, ‘Goñerriko hizkera (I)’, ASJU 33/1 (1999).

_____________, ‘Goñerriko hizkera (II)’, ASJU 34/1 (2000).

_____________, ‘Goñerriko hizkera (III)’, ASJU 35/2 (2001).

_____________,  ‘Hego-nafarreraren egituraz’, FLV 94 (2003).

_____________, ‘Estellerriko euskera Arabako eta Nafarroa Garaiko hizkeren bidegurutzean‘, Euskera 49/2 (2004).

_____________, ‘Arakilgo euskara: kokagunearen auzia eta datuen fidagarritasuna’, FLV99 (2005).

_____________,  ‘Irañetako eta Arakilgo mintzoen gurpilean’, FLV 101  (2006).

_____________,  ‘Bi testu llabur Aezkoa eta Zuberoako: Garralda (1828) & Larraine (1817)’, FLV 114  (2012).

Camino, Iñaki & Gómez, Ricardo‘Bonaparteren argitaratzeko irizpideez: Aezkoa, Zaraitzu eta Erronkariko dotrinak (I)’, ASJU 24/2 (1992).

Camino, Iñaki & Lakarra, Joseba Andoni‘Beriain osatuz’, ASJU 27/3 (1993).

 

 


Nafarroako euskararen inguruko ikerlanak sarean (I)

Twitter sare sozialean #KulturaZientifikoa traolaren inguruan sortu den korrontearen haria eteten utzi gabe,  internetek denon eskura Estekakjarri dituen Nafarroako euskararen inguruko ikerlanen zerrenda bat proposatuko dut blogean gaurtik aurrera. Zerrenda horretan euskarazko ahozko zein idatziko testuen lekukotasuna dakartzaten edota herri-eskualderen bateko mintzoa deskribatzen duten lanen estekek izango dute lehentasuna. Nola edo hala mugatu beharrak eraginda, azken 25 urteotako artikulu eta antzekoak aipatuko ditut batez ere, salbuespenak salbuespen (gaurko sarrera honetan bertan, adibidez, lehenengotik azkenekora arte daude bilduta Juan Apececheak Elkanoko Lizarragaren Tratado sobre el matrimonio delakoari buruz argitaratu zituen lanak, hasierako seiak ez bezala zazpigarrena azken mende laurden honetan plazaratu delako).

Zerrenda osatugabe eta akastuna izango da ezinbestean; baina azken urte hauetan euskararen inguruko ikerketan ere kultura zientifikoak eman duen aurrerapauso ukaezinaren isla izan daitekeela uste dut.

 

A

Aldai, Gontzal:  ‘Hegoaldeko Goinafarrera zaharra: aditz laguntzaileekiko ezaugarri zenbait’, FLV 81 (1999).

_____________, ‘Sobre el origen de Martín Portal, autor de la poesía premiada en Pamplona en 1610’, FLV 114 (2012)

Altuna, Fidel: ‘Nafarrerazko “Romance Bazquence a la deuocion de Maria Santissima” (1656)’, ASJU 40/1-2 (2006).

Apalauza, Amaia: ‘Imotz, Basaburu Nagusia, Larraun eta Araitz-Betelu ibarretako lexikoaren azterketa’, ASJU 41/1 (2007).

_______________,  ‘Nafarroako ipar-mendebaleko euskara: Imotz, Basaburu Nagusia, Larraun eta Araitz-Betelu’, FLV 107 (2008).

_______________, Nafarroako ipar-mendebaleko hizkeren egitura geolinguistikoa (Gasteiz, 2010).

Apecechea, Juan‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (I)’, FLV 29 (1978).

_______________,  ‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (II)’, FLV 31 (1979).

_______________, ‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (III)’, FLV 37 (1981).

_______________,  ‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (IV)’, FLV 40 (1982).

_______________, ‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (V)’, FLV46 (1985).

_______________,  ‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (VI)’, FLV 50  (1987).

_______________,  ‘Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782). (VII)’, FLV 56 (1990).

Arakama, Josemari: ‘Uharte-Arakilgo dotrina’, ASJU 28/2 (1994).

Artola, Koldo: ‘Fidela Bernat anderea, euskal hiztun erronkariarra (I)’, FLV 58 (1991).

____________, ‘Fidela Bernat anderea, euskal hiztun erronkariarra (eta II)’, FLV 85 (2000).

____________, ‘Hegoaldeko goi-nafarreraren azentua dela-ta (hurbiltze-saiakera)’, FLV 60 (1992).

‘____________, ‘Olaizko euskal eskuizkribuak’, FLV 88 (2001).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. 1 – Eaurta (hasiera)’, FLV 91 (2002).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (2 – Eaurta: jarraipena)’, FLV 92 (2003).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (3 – Eaurta: bukaera)’, FLV 93 (2003).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (4 – Otsagi: esaldiak)’, FLV 94 (2003).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (5 – Otsagi: ahozko testuak)’, FLV 95 (2004).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (6 – Ezkaroze)’, FLV 96 (2004).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (7 – Orontze)’, FLV 97 (2004).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (8 – Espartza: taulak/esaldiak)’, FLV 98 (2005).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (9 – Espartza: ahozko testuak)’, FLV 99 (2005).

____________, ‘Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (eta 10 – Ibiztako apurrak / gehigarriak)’, FLV 102 (2006).

____________, ‘Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (1 – sarrera eta lehen galdera-sortak)’, FLV 103 (2006).

____________, ‘Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (2 – inkestaren azken galdera-sortak)’, FLV 104 (2007).

____________, ‘Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (3 – Ipar-Artzibarko laginak: Hiriberri)’, FLV 112 (2010).

____________, ‘Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (4 – Ipar-Artzibarko laginak: Arrieta)’, FLV 113 (2011).

____________, ‘Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (5 – Hego-Esteribarko laginak: Ilurdotz I)’, FLV 114 (2012).

____________, ‘Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (6 – Hego-Esteribarko laginak: Ilurdotz II)’, FLV 115 (2012).

____________, ‘Ziorditik Uztarrozeraino. Euskararen hegoaldeko mugetan barrena, 1983an’, Aranzadiana 129 (2008), 258-263. orr.

____________, ‘Hego-Erroibarko euskararen lagin batzuk’, Aranzadiana 130 (2009), 214-215. orr.

Artola, Koldo & Tellabide, Josu:Euskararen muga 1980. urtean’, FLV 56 (1990).

 

 


Zugarramurdiko euskaldunen mintzoa, Ni Euskalduna proiektuan

 
Blogean behin baino gehiagotan aipatu dudan Ni Euskalduna proiektuaren webguneak Zugarramurdiko biztanleen lekukotasuna gehitu berri du.

Ni euskalduna Zugarramurdi

Juana Biderain, Juan Irazoki, Jose Irazoki eta Martin Agirre zugarramurdiarrak

Zortzi dira guztira Ni Euskalduna webguneak gaur arte bildu dituen Nafarroako lekukotasunak. Aurreko sarreran aipatu nituenez gain, berezko euskara galdu duten Eulate, Larraona eta Antsoain ere sareratu dituzte azken aldi honetan, beste herri batzuetatik bertaratutako biztanleekin izandako solasaldiak bilduz.

Euskal Herri osoko 70 bat herritako hiztunak elkarrizketatu dituzte dagoeneko proiektu honetan.

Interesik duenak hemen entzun dezake Euskalerria Irratiko Arratsalde.on saioan joan den apirilean Ni Euskalduna-ko Susana Martini egindako elkarrizketa (1:03:50etik aurrera)


Sarean: Nafarroako Iparraldeko Euskara Mankomunitatearen webgune berritua

Iparmank

Nafarroako Iparraldeko Euskara Mankomunitateak (IPARMANK) webgune berritua abiarazi du duela gutxi. Oro har, Nafarroako ipar-mendebaldea da mankomunitate honen lan-eremua: Arano, Goizueta, Areso, Leitza, Araitz-Betelu, Larraun-Lekunberri, Basaburua, Imotz, Odieta eta Ultzama-Anue.

Webgunean barrena albisteak, gogoetarako gaiak, eskualdeko agenda, euskararekin loturiko baliabide ugari eta beste hainbat informazio interesgarri eskuratu ditzake bisitariak.


 • RSS Jarioa – Harpidetu

 • CREATIVE COMMONS

 • Artxiboak

 • 2020(e)ko abuztua
  A A A A O I I
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • wordpress visitors
 • Feedburner

 • Jarraitu bloga

 • Copyright © 1996-2010 LINGUA NAVARRORUM. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress
  Tresna-barrara saltatu